v
-
-

Splošni pogoji in pravila uporabe spletnega mesta vitalno-podjetje.si, studentska-vadba.si in vitalno-podjetje.com

 

 1. OSNOVNA PRAVILA UPORABE SPLETNEGA MESTA

1.1.    Ta pravila in splošni pogoji uporabe spletnega mesta vitalno-podjetje.com, studentska-vadba.si, vitalno-podjetje.si, dijaska-vadba.si, sportnaklik.si ( v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse obiskovalce, uporabnike, registrirane uporabnike, avtorje prispevkov, urednike, sodelavce, partnerje in zunanje izvajalce ter naročnike (v nadaljevanju: uporabniki) spletnih mest vitalno-podjetje.com, studentska-vadba.si, vitalno-podjetje.si, dijaska-vadba.si, sportnaklik.si in vseh pod-domen, vseh oblik dostopa z in brez "www" ter različic z in brez "https" (ssl certifikat) in vseh podstrani teh spletnih mest (v nadaljevanju: spletno mesto).

1.2.    Lastnik spletnega mesta in spletne aplikacije je Vitalno Podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana, davčna številka SI58580131, matična številka 9451749000 (v nadaljevanju: lastnik). Ponudnik storitev in upravitelj spletne aplikacije je Vitalno Podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana, davčna številka SI58580131, matična številka 9451749000 (v nadaljevanju: ponudnik). Lastnik in ponudnik lahko za izvajanje posameznih del in storitev v okviru spletnega mesta angažirata zunanje partnerje – izvajalce in podizvajalce storitev (v nadaljevanju: zunanji partner). Zunanji partner je lahko tako pravna kot fizična oseba.

1.3.    Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsake trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu. Lastnik ali ponudnik spletnega mesta bo o spremembah splošnih pogojev na običajen način obvestil uporabnike na spletnem mestu. Z nadaljno uporabo spletnega mesta se uporabniki strinjajo s spremembami splošnih pogojev.

1.4.    V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

1.5.    Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega mesta s strani drugih uporabnikov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom, ki je krštive povzročil. V primeru, da krštive ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil lastnika ali ponudnika po elektronski pošti na naslov info@sportnaklik.si.

1.6.    Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto, ter za jamči za vse napake na vsebini ali za neresnične podatke, ki jih posreduje na spletno mesto.

1.7.    Lastnik in ponudnik si pridružujeta pravico do takojšnje izključitve uporabnika iz spletnega mesta brez predhodnega obvestila, v primeru kršitve splošnih pogojev oz. v drugih primerih kršitev pravil uporabe spletnega mesta.

 

 1. POGOJI ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA

 

Spletno mesto in aplikacijo lahko uporabljajo vsi.  Del spletnega mesta je na voljo samo uporabnikom, ki se registrirajo. Registracija je brezplačna. Del ponudbe znotraj spletnega mesta je na voljo samo specifičnim skupinam uporabnikov, kar je navedeno ob ponudbi.

Opis ponudbe, pogoji in cene veljajo le za naročila in nakupe preko tega spletnega mesta in se lahko razlikujejo od ponudbe pri prodaji preko drugih prodajnih mest in partnerskih strani in podjetij. Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Za posamezno naročilo ali nakup veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

 

 1. AVTORSKE PRAVICE

 

Objavljene vsebine in tehnologije so last podjetja Vitalno Podjetje, d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Vitalno Podjetje, d.o.o.  je prepovedano.

Zunanji partner ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Vitalno Podjetje, d.o.o. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

Znamke, logotipe in vsebino spletnega mesta je prepovedano reproducirati , distributirati ali na objavljati na katerikoli drug način, na drugih spletnih mestih, razen v primeru dovoljenja s strani lastnika, ponudnika oz. izdajatelja.

Pri tem je izrecno prepovedano: kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletno stran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja, uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranih sredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si, Google, Yahoo in Bing, uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve ter njegovi programski in strojni opremi ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom.

 

 1. PLAČILA

 

4.1.  Uspešno opravljen nakup ali naročilo z obveznostjo nakupa produkta ali storitve je mogoče izvesti le s predhodnim plačilom ali polnjenjem kredita. Kredit je virtualna valuta v EUR (10 kreditov = 1 EUR). Napolnjen kredit zapade v roku 365 dni od nakupa – z njim lahko prosto nakupujete na portalu 1click2sport. Kredit je možno vplačati s plačilno kartico (Mastercard ali Visa) ali z UPN položnico.

 

4.2.  Lastnik in ponudnik si zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja, pridružujeta možnost zahtevati identiteto plačnika. Od uporabnikov lahko zahtevata, da jim posredujejo sliko osebnega dokumenta s sliko (potni list ali osebna izkaznica) ali potrdilo o statusu. Zahtevek bo poslan preko elektronske pošte. V primeru, da član na zahtevo lastnika ali ponudnika podatkov ne posreduje v določenem roku, se bo naročilo storniralo in morebitna kupnina vrnila.

 

4.3.  V ceni produkta (karte ali aktivnosti) je upoštevan DDV, katerega višina je odvisna od statusa pravne osebe partnerja in od vrste aktivnosti. DDV in stopnja DDV sta razvidna iz zapisa na računu. V ceni produkta niso všteti stroški izvedbe ali procesiranja plačil (strošek plačila položnice, provizija plačilne kartice), ki jih krije kupec.

 

 

 1. REKLAMACIJE IN ODSTOP OD NAKUPA

 

5.1.  Vitalno Podjetje, d.o.o. ni lastnik, niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki se jih ponuja prek spletnega mesta, zato ne more biti odgovorna za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi in izvedbi aktivnosti, promocij, proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s aktivnostmi, promocijami, proizvodi ali storitvami, ki jih določa in izvaja zunanji partner – ponudnik in izvajalec storitev, je odgovoren izključno zunanji partner sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

 

5.2.  Ekipa spletnega mesta se bo trudila, da bo vse reklamacije obravnavala resno in poizkušala najti ustrezen način za uporabnikovo zadovoljstvo, kot tudi zadovoljstvo zunanjih partnerjev. Za kvalitetno opravljeno storitev je odgovoren zunanji partner; spletno mesto uporabniku zgolj posreduje informacije in omogoči koriščenje ponudbe zunanjega partnerja. Odstop od nakupa kreditov in članarine je možen v roku 14 dni, brez razloga. Strošek vračila kreditov in članarine znaša 10 €. Povrnejo se neporabljeni krediti, članarina pa le v primeru da v tem obdobju ni bilo uporabe storitev. Odstop mora biti s strani uporabnika posredovan v pisni obliki in poslan na elektronsko pošto info@studentska-vadba.si, info@sportnaklik.si ali info@vitalno-podjetje.si. Za vračilo kupnine mora uporabnik izpolniti reklamacijski obrazec, kjer navede podatke za vračilo kupnine. Glede na tip plačila se vračilo izvede preko nakazila na TRR ali preko povrnitve transakcije s plačilno kartico.

 

5.3.  V kolikor vseh informacij o aktualni ponudbi uporabnik ne dobi na spletnem mestu, mora uporabnik kontaktirati zunanjega partnerja, ki  bo uporabniku o svojih storitvah znal podrobneje svetovati. Znotraj spletnega mesta so pri večini zunanjih partnerjev objavljene javno dostopne kontaktne informacije.

 

5.4. Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na strežnikih spletnega mesta. Uporabniki lahko zahtevajo kopijo izpisa pogodb (transakcij in opravljenih nakupov) v .pdf formatu preko našega kontaktnega naslova. Za kopije pogodb, ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje.

 

Sprejeta naročila z obveznostjo nakupa obravnavamo kot nepreklicna. Uporabnik lahko brez dodatnih obveznosti naročilo z obveznostjo nakupa prekliče v času, ki je predviden za preklic v opisu storitve ali produkta.

 

5.5.  Na vse reklamacije bomo odgovorili v roku 5 dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

 

 1. PRAVILA NAGRADNIH IGER

 

6.1.    Organizator nagradnih iger je Vitalno Podjetje, d.o.o., Dunajska cesta 120, 1000 Ljubljana.

6.2.    Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

6.3.    Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

6.5.    V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

6.6.    Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

6.7.   Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre na zahtevek, v pisni obliki (e-pošta ali ZS) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade..

6.8.    V kolikor organizator nagradne igre v roku osmih (8) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

6.9.    Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

6.10.    Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

 1. POLITIKA ZASEBNOSTI

 

7.1.    Lastnik in ponudnik spletnega mesta varujeta osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

7.2.    V postopku prijave oz. registracije uporabnika spletnega mesta pridobimo naslednje osebne podatke, ki jih uporabljata tako lastnik spletnega mesta, kot tudi ponudnik. Podatki pridobljeni ob registraciji so:

(a)   ime in priimek,

(b)   naslov in kraj bivanja,

(c)   naslov elektronske pošte,

(č)   kontaktna telefonska številka,

(d)   geslo v šifrirani obliki,

(e)   datum rojstva,

(f)   spol,

(g)   status študenta, dijaka, učenca, podpiplomskega študenta ter veljavnost statusa,

(h)   izobraževalna ustanova, kraj izobraževanja in letnik izobraževanja,

(i)   ostali podatki, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu vitalno-podjetje.com.

Od uporabnikov se zahteva da vpisujejo točne podatke. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabniki ne odgovarjamo.

 

7.3.    Ob prijavi uporabnika spletnega mesta na termin aktivnosti ali ob nakupu izdelka ali storitve, bo zunanji partner – izvajalec storitve pridobil naslednje osebne podatke:

(a)   ime in priimek uporabnika,

(b)   elektronski naslov uporabnika,

(c)   podatek o nakupu ali prijavljenem terminu aktivnosti, podrobnosti o izdelku ali aktivnosti,

(d)   podatek o statusu uporabnika (status študenta, dijaka, učenca, podiplomskega študija).

7.4.    Z registracijo na spletnem mestu uporabnik soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način opisan v splošnih pogojih.

7.5.    Vse posredovane podatke bo zunanji partner – izvajalec storitve uporabljal le za namene izvedbe storitve ter administracije storitve.

7.6.    Lastnik ali ponudnik lahko posreduje podatke na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. Lastnik ali ponudnik  lahko razkrije podatke uporabnika v kolikor je to zakonsko določeno ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

(a)    skladnost z zakonskimi odredbani ali dosnimi postopki proti lastniku ali ponudniku spletnega mesta,

(b)    zaščito in varovanje pravic ali lastnine ponudnika ali naše družine spletnih mest,

(c)    ukrepanje v njunih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih ponudnika ali posrednikov in uporabnikov spletne aplikacije v javnosti.

7.7.    S sprejemom splošnih pogojev in uporabo spletnega mesta se uporabniki seznanjajo, da lastnik in ponudnik ne moreta vedno zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte.

Vsa komunikacija znotraj spletnega mesta, ki vsebuje osebne podatke, se šifrira preko HTTPS in uporablja SSL certifikat protokola SHA-2 z 2048 bitno inkripcijo, ki zagotavlja največjo možno varnost podatkov znotraj aplikacije. Vseeno pa ne moremo zagotoviti varnosti podatkov v primeru malomarnosti uporabnika pri hranjenju gesel in drugih uporabniških podatkov, uporabo javnih dostopnih točk za dostop do interneta, uporabo nezavarovane naprave za dostop do aplikacije in drugih oblik dejanj, preko katerih lahko tretja oseba pridobi podatke uporabnika. Uporabnik se zaveže, da lastnika ali ponudnika ne bo smatral za kakorkoli odgovornega v povezavi z morebitno zlorabo tovrstnih informacij ali podatkov s strani tretjih oseb.

7.8.    Uporabnik soglaša s tem, da lastnik in ponudnik osebne podatke hranita za neomejen čas, uporabnik namreč lahko koristi storitve spletnega mesta skozi daljše obdobje, ki se ga ne da točno vnaprej definirati. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od lastnika ali ponudnika, da njegove podatke izbriše iz baze.

7.9.   Registrirani uporabnik lahko zahteva popolni ali delni (npr.: izbris telefonske številke, zgodovine prijav itd.) izbris svojih podatkov iz privzetega sistema Študentska vadba, Šport na klik ali Vitalno podjetje. Zahteva mora biti v pisni obliki in poslana na elektronski naslov info@studetnska-vadba.si, info@sport-na-klik.si ali info@vitalno-podjetje.si.

 

 1.  DELOVANJE SPLETNEGA MESTA

8.1.  Cilj lastnika in ponudnika je, da je spletno mesto na voljo 24 ur dnevno in 7 dni na teden, vendar pa spletno mesto občasno ne bo na voljo zaradi rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga. Uporabniki se strinjajo, da so obveščeni, da se lahko iz razlogov, ki so izven kontrole lastnika ali ponudnika dostop do spletnega mesta prekine oz. je to začasno nedostopno ali izključeno tudi brez predhodne najave.

 

8.2.  Lastnik in ponudnik si pridržujeta pravico, da kadar koli spremenita ali ukineta vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani in aplikacije in lahko prenehata pošiljati kateri koli del podatkov ali kakršnekoli  informacije, spremenita ali prekličeta kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

 

 

 1. VSEBINA

 

9.1.  Pri pridobivanju informacij objavljenih na spletnem mestu smo vezani na javno objavljene podatke in podatke posredovane s strani tretjih oseb in zunanjih partnerjev. Lastnik in ponudnik ne zagotavlja točnosti in popolnosti informacij na spletnem mestu pridobljenih s strani tretjih oseb ali zunanjih partnerjev ali uporabnosti katere koli vsebine, kot tudi ne jamčita možnosti njene primernosti.

 

9.2.  Del vsebine spletnih strani predstavlja mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z lastnikom ali ponudnikom. Lastnik in ponudnik ne preverjata objave teh podatkov in zato ne moreta biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na spletnem mestu s strani osebe, ki ni pooblaščeni delavec lastnika ali ponudnika ali ne deluje v okviru svojih delovnih obveznosti.

 

9.3.  Pod nobenim pogojem lastnik ali ponudnik nista odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi uporabnikovga zanašanja na informacije, prejete preko tretjih oseb na spletnem mestu. Uporabniki na lastno odgovornost ocenjujejo točnost, popolnost ali uporabnost katere koli informacije, mnenja, izjave, svetovanja ali druge vsebine, ki je na voljo preko spletnega mesta.

 

9.4.  Spletno mesto vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih vzdržujejo ponudniki vsebine. Te povezave so navedene izključno iz praktičnih razlogov in ne kot potrditev vsebine. S tem lastnik in ponudnik izrecno zavračata kakršno koli povezanost z vsebino in točnostjo materialov, ki se nahajajo na spletnih straneh tretjih oseb. Če se uporabnik odloči dostopati do spletnih strani tretjih oesb, to počne na lastno odgovornost. Če uporabnik nima pisne pogodbe z lastnikom ali ponudnikom, ki  to izrecno dovoljuje, na spletnem mestu uporabnik ne sme objaviti povezave do kakršne koli druge zunanje spletne strani. Lastnik in ponudnik si pridržujeta pravico, da umakneta svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

 

 1. PIŠKOTKI

10.1. Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje aplikacije na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta.

10.2. Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov ni možna. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Piškotki na naših straneh:

1click2sport Identifikacija uporabnikove seje.
allow_cookies Shranjena izbira o dovoljenju uporabe piškotkov.
_ga,  _gat Piškotki Googlove analitike (Google Analytics).

 

10.3. Podatke zbrane z obiski spletnega mesta lahko ponudnik kadarkoli združi z anonimnimi demografskimi podatki in jih lih uporabi za ponujanje ustreznejše vsebine spletnega mesta.

 

 1. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

 

Lastnik in ponudnik si pridružujeta pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila the splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

–          opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,

–          blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

–          odvzem sredstev in članarine iz uporabniškega računa,

–          blokiranje uporabniškega računa,

–          blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja ena in ista oseba kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

–          blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

–          posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev. Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

 

 1. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

 

12.1.  Uporabnik se strinja s temi splošnimi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta, ne glede na to, ali se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ob uporabi storitev spletnega mesta je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev uporabe spletnega mesta, ki jih določi izdajatelj.

12.2.  Lastnik in ponudnik si pridružujeta pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način obvestiti uporabnike na spletnem mestu o spremembi. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Lastnik in ponudnik se obvezujeta, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na spletnem mestu.

 

 1. PREKINITEV SODELOVANJA

 

Lastnik in ponudnik lahko kadarkoli spremenita pogoje dostopa do storitev uporabnikom. Pridržujeta si pravico do trenutne ukinitve katerega koli uporabniškega gesla ali uporabniškega računa v primeru vedenja, za katerega po lastni diskrecijski oceni ugotovita, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov pogoji, ki veljajo za neregistrirane uporabnike, ne prenehajo veljati.

 

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

 

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta, se najprej obrnite na info@studentska-vadba.si, info@sportnaklik.si ali podpora@vitalno-podjetje.com.

Skladno z 32. členom ZIsRPS vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

 

 1. IZJAVA O GARANCIJI IN OMEJITVI ODGOVORNOSTI

 

15.1.  Uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba spletnega mesta izključno njegova odgovornost. Ne lastnik ne ponudnik, ne zunanji partnerji, ne nihče od njihovih zaposlenih, agentov, tretjih oseb ne zagotavlja, da uporaba spletnega mesta ne bo prekinjena ali da pri njej ne bo prišlo do napak; ne jamčijo za posledice, ki lahko nastanejo zaradi nedostopnosti tega spletnega mesta.

 

15.2.  Lastnik in ponudnik se obvezujeta, da se bosta po najboljših močeh trudila zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na  spletnem mestu. Kljub temu pa se lahko lastnosti ponudbe spremenijo zaradi delovanja tretjih, zunanjih partnerjev ali ponudnikov izdelkov ali storitev in lastniku ali ponudniku ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V tem primeru bo uporabnik kot kupec obveščen o spremembi preko spletne strani in mu bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročene ponudbe. Fotografije pri vsaki ponudbi je potrebno jemati kot simbolične in te ne zagotavljajo kakovosti izdelka ali storitve.

 

15.3.  Izjava o odgovornosti se nanaša na vso škodo ali kakršnekoli poškodbe, ki jih povzroči kakršna koli slaba lastnost, napaka, izjema, prekinitev, brisanje, okvara, zamuda pri delu ali nepooblaščen pristop, sprememba ali zloraba zapisa, prekinitev pogodbe, neprimerno vedenje, malomarnost ali kakršna koli druga aktivnost. Uporabnik izrecno potrjuje, da lastnik in ponudnik nista odgovorna za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih končnih uporabnikov ali tretjih oseb, in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega, popolnoma uporabnik prevzema sam.

 

15.4.  Lastnik in ponudnik ali druga fizična ali pravna oseba, ki je vključena v ustvarjanje, proizvodnjo ali distribucijo spletnega mesta ali povezane programske opreme, v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica nepravilne uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

 

15.5.  Poleg predhodno navedenih pogojev lastnik in ponudnik, ponudniki informacij ali zunanji partnerji in drugi, ki urejajo vsebino spletnih strani, ne bodo odgovorni niti za kakršne koli napake, netočnost ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do uporabnika, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršna koli povpraševanja ali izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom.

 

15.6.  Lastnik in ponudnik nista odgovorna za kakršno koli vsebino, ki jo uporabnik ali registrirani uporabnik ali nepooblaščeni uporabnik objavi na spletni strani. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena. Lastnik in ponudnik si pridržujeta pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

 

 

 1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.10. in velja od 17.11.2023.

 

 

Stran uporablja piškotke.

Če se ne strinjate z uporabo piškotkov na strani, lahko uporabo omejite ali onemogočite v nastavitvah svojega brskalnika.

Z nadaljnjim brskanjem se strinjate s pogoji uporabe.

Razlog za uporabo piškotkov na spletnih mestih vitalno-podjetje.com je njihova lastnost, da lahko shranjujejo podatke o posameznih spletnih straneh (podrobnosti o njenih prilagoditvah), pomagajo pri izvajanju različnih spletnih storitev ter pri zbiranju različnih statistik in navedb spletnega uporabnika, saj se lahko le z njimi spremlja pogostost obiskovanja določene vsebine na spletnih straneh.

Skladno z 32. členom ZIsRPS vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov. Več si lahko preberete na platformi SRS.

-
-